Điều khoản miễn trừ quy định trách nhiệm pháp lý hình sự của French.vn đối vớĐiều khoản miễn trừi khách hàng . Thông tin doanh nghiệp, năng lực pháp lý, các trang liên kết thuộc hệ thống.

Điều khoản miễn trừ

French.vn  đã biên soạn website rất kĩ lưỡng  đồng thời  website vẫn đang được mở rộng cập nhật thông tin mới  liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi không  hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính và  hoàn thiện của nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi phát sinh  các tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, tổn thất về vật chất hoặc phi vật chất phát sinh khi  sử dụng thông tin có trên website này, trừ khi nguồn thông tin bị sai lệch và phát tán một cách có chủ ý hoặc do bất cẩn. Dựa trên các trường hợp đã nêu, việc sử dụng website thuộc về rủi ro cá nhân của người sử dụng.

Nếu bạn là sử dụng đang ở  Hoa Kỳ, vui lòng lưu ý rằng: Một số quốc gia và vùng lãnh thổ chưa  cho phép tuyên bố từ chối cam kết trách nhiệm đối với một vài mục nhất định. Vì vậy một số loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn. Đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ này, chúng tôi sẽ từ chối cam kết trong phạm vi tối đa có thể mà luật pháp hiện hành cho phép.

Thông tin doanh nghiệp và thông tin sản phẩm

Thông tin trên website này là không ràng buộc và chỉ có mục đích cung cấp thông tin tổng quát. Đây không phải là một kênh thay thế cho các lời khuyên về tài chính chuyên nghiệp, y tế hoặc các chuyên gia khác. Người dùng không nên dựa vào thông tin trên đây mà không tìm kiếm các lời khuyên chuyên môn thích hợp khác. Hơn nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba đăng tải trên website này. Các tác giả cá nhân sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng các thông tin này.

Quyền sử dụng

French.vn  hoặc các công ty thành viên có đầy đủ quyền sở hữu gắn kết với trang web được phổ biến. Các văn bản và minh họa trên web đều có bản quyền. Bạn có thể lấy lại thông tin trên các website của chúng tôi và chép vào máy tính của bạn. Trong chừng mực nào đó, bạn có thể thực hiện việc in ấn thông tin, và chỉ cho phép bạn sử dụng cho mục đích cá nhân; bất kì việc sao chép hoặc chuyển tiếp nào cho bên thứ ba sẽ bị loại bỏ. Các việc sử dụng khác, cụ thể như cho các mục đích thương mại là không được phép. Sẽ không có bất cứ quyền hạn hoặc giấy phép nào liên quan đến thương hiệu, bản quyền, bằng sáng chế, v.v được cấp cho người sử dụng.

Điều khoản miễn trừ đối với các quy định pháp lý của nước sở tại

Nội dung trên trang web của chúng tôi chỉ được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Có khả năng việc thúc đẩy bán hàng hoặc mua bán sản phẩm, dịch vụ hoặc các liệu pháp trị bệnh được cung cấp trên trang web này là không được phép dựa trên các quy định pháp lý của các quốc gia không thuộc Việt Nam.

Bất cứ khiếu nại pháp lý hoặc kiện tụng nào phát sinh liên quan đến website này hoặc liên quan đến việc sử dụng website đều được hiểu theo pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Điều khoản miễn trừ

 

French.vn  đã biên soạn website rất kĩ lưỡng  đồng thời  website vẫn đang được mở rộng cập nhật thông tin mới  liên tục. Tuy nhiên, chúng tôi không  hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính và  hoàn thiện của nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi phát sinh  các tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp, tổn thất về vật chất hoặc phi vật chất phát sinh khi  sử dụng thông tin có trên website này, trừ khi nguồn thông tin bị sai lệch và phát tán một cách có chủ ý hoặc do bất cẩn. Căn cứ vào trường hợp đã nêu, trong quá trình  sử dụng website thuộc về rủi ro cá nhân của người sử dụng.

Nếu bạn là sử dụng đang ở  Hoa Kỳ, vui lòng lưu ý rằng: Một số quốc gia và vùng lãnh thổ chưa  cho phép tuyên bố từ chối cam kết trách nhiệm đối với một số mục nhất định. Vì vậy một số mục ở trên có thể không áp dụng cho bạn. Đối với các quốc gia , vùng lãnh thổ này, chúng tôi xin từ chối cam kết trong phạm vi tối đa mà pháp luật hiện hành cho phép.

Thông tin doanh nghiệp và thông tin sản phẩm

Thông tin trên website này là không cố định  nhằm  mục đích cung cấp thông tin tổng quát. Đây không phải là một kênh thay thế cho các lời khuyên về sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, mỹ phẩm. Người sử dụng không nên dựa vào thông tin trên web mà không tìm kiếm các lời khuyên chuyên môn khác. Hơn nữa, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho  nội dung của các bên thứ ba đăng tải lên web. Các tác giả cá nhân sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm nội dung đăng tải của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các  tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng nguồn thông tin này.

Quyền sử dụng

French.vn  và các công ty thành viên trong hệ thống có quyền sở hữu gắn và kết với trang web được phổ biến. Các nội dung văn bản  và ảnh minh họa trên web đều xác nhận bản quyền. Bạn có thể lấy lại thông tin trên các web của chúng tôi tải về  máy tính điện thoại của bạn. Trong phạm vi cho phép , bạn cũng có thể  in ấn thông tin, nhưng chỉ cho phép bạn sử dụng cho mục đích cá nhân, nếu việc sao chép hoặc chuyển tiếp cho bên thứ ba vì mục đích thương mại là không được phép . Sẽ không có bất cứ công bố, giấp phép liên quan đến thương hiệu , sáng chế, bản quyền …cấp cho người sử dụng.

Điều khoản miễn trừ đối với các quy định pháp lý của  nước sở tại

Nội dung trên trang website của chúng tôi chỉ  sử dụng trong phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam. Giúp  thúc đẩy bán hàng và mua bán sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu điều trị bệnh được đăng tải trên trang website này là không được phép dựa trên các quy định pháp lý của các quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Khi có khiếu nại pháp lý , kiện tụng phát sinh liên quan đến website French.vn  hoặc liên quan đến việc sử dụng web đều tuân thủ  theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các liên kết

Chúng tôi cũng cung cấp các đường link đến các website thứ ba ngoài các thông tin của mình. Nội dung và thiết kế của các website  thuộc các bên thứ ba đều không thuộc kiểm soát và quản lý  của chúng tôi. Chúng tôi sẽ  không đảm bảo nguồn  thông tin trên website  của bên thứ ba là hoàn toàn đúng sự thật. Các web  liên kết này cũng không thể hiện việc hỗ trợ hay  xác nhận nội dung đăng tải trên các web liên kết. Các tác giả của các trang liên kết họ tự  chịu trách nhiệm cho thông tin, hình ảnh đăng tải trên trang web của họ. Tương tự với  các bình luận . Chúng tôi không chịu trách nhiệm về an ninh mạng, thao tác kỹ thuật của các đường dẫn và cả các trang mục tiêu. Vì vậy, chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý nào khi các tổn thất xảy ra trong quá trình sử dụng thông tin trên các web liên kết cũng như việc sử dụng các web liên kết đó.