Các serum dưỡng tóc ( huyết thanh tóc) chăm sóc phục hồi các dòng tóc xơ, hư tổn. Tóc thường uốn, nhuộm, sấy thường bị hư tổn cần phục hồi.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.