CHỐNG NẮNG

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Chống nắng nếu chỉ dùng kem bôi trên bề mặt da thì chưa đủ. Bởi KCN chỉ có thể  ngăn chặn một phần nào tác hại của nắng. Cần sử dụng thêm viên uống chống nắng để có kết quả cao nhất.